Jak se zbavit blech  

 

 

Nahoru
HUMOR
10 rozdílů  žena a dívka
Božskej klid
Cestování po světě
Citáty, Přísloví, Moudra
Dárky pro muže
Děti - výchova
Dieta
HOROSKOP
HOVORY S ANDĚLEM
Jak se stát oblíbeným
Jak se zbavit blech
Jak se zbavit dluhu
Jak udělat partnera šťastným
Jak využít logr z kafe
KOČKY a KOCOUŘI
Kuře, kuřecí jídla a speciality
Láska
MDŽ
Koupím nemovitost
Oceány
PF
POHÁDKY pro malé i velké děti
PŘELIDNĚNÍ PLANETY
Přesný čas v ČR
Svatý Valentýn
Trávník
Vánoce
Váš den narození
Věděli jste to?
Velikonoce
VÝDĚLKY na internetu
Zajímavé stránky na FB
ZPĚVNÍK ČESKÝCH PÍSNIČEK
PRAVDA O VODĚ
z ostatni
Zboží  

Jó jo, blechy .......... tak to je opravdová potíž. S blechama není žádná legrace. Kdo už jednou blechu měl, tak ví o čem mluvím. A kdo blechy ještě neměl, tak ať se modlí, aby tu rozkoš nikdy nepoznal. Blechy jsou šílení paraziti. Dokáží člověka dohnat do stavu zoufalství. Je to stav, kdy je Vám pak všechno jedno. Jste schopni klidně zapálit svůj vlastní dům. A nemusí se to týkat jen nějakých bezdomovců, ale kohokoli. Blecha je nejlepší skokan na světě a když si Vás vybere, tak jste bez šance!
A jestli myslíte, že stačí koupit nějaký sprej proti hmyzu nebo proti psím blechám, tak na to rychle zapomeňte. To totiž vůbec nepomáhá. Stálo mne to pěkných pár tisíc (všechny ty spreje, ale je to na nic.

Blecha psí

Od ostatních druhů blech se liším především větším vyklenutím hlavy a uspořádáním štětin na holeni třetího páru nohou. V domácnostech se vyskytuje stejně často jako Blecha kočičí. Hlavním nositelem této blechy jsou především psi, ale je schopná též sát na člověku a příležitostně i na ostatních náhodných hostitelích. Na psech chovaných v bytech je často nalézána spolu s Blechou kočičí nebo je jí zcela nahrazena. Larvy Blechy psí se obvykle vyskytují ve větším množství převážně na místech, kde se hostitel zdržuje nejčastěji, tedy hlavně v psích boudách a v psích pelíšcích.

.

Blecha lidská

Navzdory svému názvu žije a saje nejenom na člověku, ale bez větších problémů cizopasí i na ostatních domácích zvířatech zejména na psech, kočkách a vepřích. Příležitostně se může objevit i na jiných hostitelích. Blecha lidská byla nejhojněji rozmnožena v domácnostech od 14. do 19. století. Na přelomu 20. století ji vystřídala Blecha psí, která převažovala až do 50. let , kdy začala být vytlačována Blechou kočičí. Momentálně je Blecha lidská zcela na ústupu. K jejímu potlačení přispěl vývoj a vliv hygienické úrovně obyvatelstva. Nicméně ještě i dnes je možné se s ní setkat. Od ostatních blech se velmi výrazně liší především absencí hřebenu na těle.

A jak vlastně poznáte, že jste chytli blechu? Blecha si dělá většinou takové cestičky, kde Vás pokouše. To znamená, že se ráno vzbudíte a máte třeba 5 štípanců skoro v řadě nebo vedle sebe.
Špatné je, že kousnutí není cítit. Kdyby ano, tak blechu prostě chytnete a utopíte.

Represivní opatření:

Při výskytu jakýchkoliv blech je téměř vždy nutné se obrátit na profesionální firmu, svépomocné snahy nebývají úspěšné a většinou jen dojde k většímu zamoření. Při jakékoliv svépomocné aplikaci insekticidního přípravku je vždy bezpodmínečně nutné dodržet návod k použití uvedený na obalu každého přípravku!

Dám Vám jedno varování. Pokud se Vám už podaří blechu chytnout, tak ji už nesmíte pustit. Stačí ji jen malinko na pidisekundu uvolnit cestu a je pryč ! Blecha jde sice rozmáčknout mezi nehty, ale to je těžké, protože ona na to nepočká až si ji připravíte. Nejjistější je ji ponořit do skleničky s vodou a kochat se, jak se topí. No a pak se modlit, aby jste jich neměli víc.

Dole je pak možnost zjistit, jak jsem s nimi zatočil já :-)

 

Systematické zařazení blechy obecné

Říše Živočišná
Podříše Mnohobuněční
Skupina Prvoústí
Kmen Členovci
Třída Hmyz
Řád Blechy
Nadčeleď Pulicoidea
Čeleď Pulicidae
Podčeleď Pulicinae
Rod Pulex Linné

Charakteristika

Blecha obecná je v Evropě nejčastější cizopasník člověka z řádu blech. Žije i na domácích zvířatech a na divoce žijících šelmách. Blecha je drobný bezkřídlý hmyz s tělem bočně zploštělým, s mohutně vyvinutým bodavě savým ústním ústrojím a s jednoduchou stavbou oka. Nohy jsou uzpůsobeny ke skákání. Blechy prodělávají proměnu dokonalou a dospělci cizopasí sáním krve na teplokrevných obratlovcích. Ve vztahu k člověku představuje blecha obecná přímého cizopasníka a přenašeče nemocí.

Stavba těla

Tělo blech je složené z hlavy, hrudi a zadečku. Dospělé blechy( imaga ) mají jednoduché oči a tělo vejčité, bočně zploštěné. Tělní obal je sklerotizovaný (ztvrdlý), porostlý na zad směřujícími štětinami. To usnadňuje pohyb srstí hostitele. Blecha obecná je 2-8mm dlouhá. Tělo je zbarveno od hnědé do černé (dle složení potravy). (viz.obr.č.1)
Hlava s charakteristickým zubem je zaoblená a těsně spojená s předohrudí tu střechovitě překrývá límcem. Po obou stranách hlavy jsou hluboké žlábky, v nich jsou v klidu ukryta kyjovitá tykadla, která nejsou symetrická. Před tykadlovým žlábkem leží jednoduché, velké a pigmentované oko.“ Oční štětina sedí vždy pod spodním okrajem oka. V zadní tykadlové části hlavy je další a jediná velká štětina. Předohrudní hřeben není vyvinut.“ Citováno: Rosický, Fauna ČSR, NAČV, 1957, str. 183. Ústní ústrojí je bodací a sací. Oproti původnímu tvaru u hmyzu je značně pozměněno. K bodání a sání slouží bodec, na jehož zadní stěně je hluboký žlábek. Za účasti páru maxil(horních čelistí) blecha saje krev. U ústního ústrojí jsou nápadná čelistní a pysková makadla (čtyřčlenná), která chrání bodec. Pysková makadla zasahují asi do tří čtvrtin délky přední kyčle.(viz.obr.č.2)
Hruď (thorax) blechy je rozdělena na tři stejné části. Prostřední břišní část je přizpůsobena funkci skákání. Nohy blech mají mohutné kyčle, jsou porostlé štětinami a na konci vybaveny dvěma drápky. Chodidlo blech je pětičlenné. Blecha je schopna skákat až 30 cm daleko.
Zadeček blech je složen z 10 článků: 7 je plně vyvinuto a 3 koncové jsou pozměněny k rozmnožování. U samečků je vytvořen tzv. přilnaví orgán, důležitý při klasifikaci blech.

.

Anatomie + Fyziologie

1. Imago (dospělec)
Dýchací soustavu představuje vzdušnicový systém, tvořený dvěmi páry hrudních a osmi páry zadečkových otvorů.
Trávicí ústrojí je vybaveno mohutným svalstvem v jícnu, žaludku a konečníku. Tzv. žvýkací žaludek je vyplněn do zadu směrujícími chitinovými bodlinami, které filtrují nasátou krev a rozrušují v ní přítomná fibrinová vlákna. Žaludek se po nasátí krve rozšíří a vyplní většinu zadečku. Nálevkovitě navazuje na pytlovitě rozšířený úsek střeva.(viz.obr.3) Imago blech se živí výhradně krví hostitelů. Krev sají obě pohlaví velmi dychtivě a součastně vypouštějí řitním otvorem kapičky právě nasáté krve. Sají několikrát denně. V ideálních podmínkách vydrží blechy na živu až 2000 dnů(asi 6 let). Blechy jako zevní cizopasníci snadno přecházejí z jednoho hostitele na druhého. Lehkost přechodu a snadné střídání hostitelů je jednou z příčin velkého rizika přenosu nemocí(mor, skvrnitý tyfus, Q horečka…).
Pohlavní ústrojí samiček tvoří vaječníky. Skládají se z trubic a vejcovodů, které ústí do nepárové dělohy.(viz.obr.č.4)
Pohlavní ústrojí samečků je tvořeno jedním párem varlat a typickou chámovou schránkou s phalusem, který je z hlediska klasifikace blech velmi důležitý. (viz.obr.č.5+6).
Samci a samičky se vyhledávají pomocí čichu a páří se v srsti hostitele.
Krevní oběh zajišťuje pulsující trubice v hrudní části, která tvoří primitivní srdce.
Nervová soustava je žebříčková, zkrácená. V hlavě je umístěna nad a pod jícnová uzlina, v hrudi tři uzliny a v břiše sedm až osm uzlin.
Zrakový orgán tvoří jednoduché (nefasetované) oko.
Thigmotaxe(vnímání pachu) se u blechy předpokládá, ale není známý orgán.
Předpokládá se také schopnost vnímání proudění vzduchu.

2. Larva

Larva je beznohá. Má pevnou tělovou schránku, porostlou štětinami, které reagují na dotek. Tato schránka se skládá z hlavy, třech hrudních a deseti zadečkových částí(segmentů).
Hlava je vybavena kousavým ústrojím(ne sacím). Toto ústrojí tvoří dvě maxillarní(horní) makadla a dvě labiální(dolní) makadla.
Oči nejsou přítomny.
Smyslové vnímání je negativně fototaxické(vyhledávají tmu), thigmotaxické(pachy) a hydrotaxické(vlhko).

Ontogeneze

Po oplození klade samička blechy asi 400 vajíček po 4-8 kusech po mnoha etapách. Z vajíčka se líhne po 4-12 dnech bílá beznohá slepá larva porostlá štětinami. Na rozdíl od Imag mají larvy ústní ústrojí žvýkacího typu s krátkými tykadlama. Larvy se 3x svlékají a k vývoji potřebují teploty mezi 18-27C a 70-90% relativní vlhkosti. Larvy se živí organickými odpadky hostitele a výkaly blech, v nichž zůstává nestrávená krev. Po několika dnech se larva přemění v nepohyblivou kuklu, uloženou v kokonu, spleteném larvou. Trvání kukly je dle podmínek prostředí různé. Kukly blech často přezimují a vylézají až na mechanické podráždění pohybem hostitele. Tu blechy skoro součastně opouštějí kokony a vrhají se na kořist. Z popsaného vývoje vyplívá, že proměna u blech je dokonalá. Nejkratší pozorovací doba vývoje od vajíčka do imaga u blech, žijících společně, byla 7 dní. Obvykle je však třeba počítat s dobou vývoje 4-6 týdnů. Každé snůšce vajíček musí u samičky předcházet sání krve.

Původ + Rozšíření

Blecha obecná není původním cizopasníkem člověka. Předpokládá se, že se jím stala po ochočení psa člověkem. Tuto hypotézu podporuje hojný výskyt této blechy na psovitých šelmách.
Blecha obecná je rozšířena kosmopolitně(po celé zeměkouli), kromě některých oblastí tropických pralesů. V Čechách je rozšířena rovnoměrně po celém území. Se stoupají životní úrovní četnost jejího výskytu klesá.

Zdravotnický význam

Po bodnutí zanechává blecha na kůži pupenec se středovou krvavou skvrnou, která svědí, a když máte štěstí, tak po 3 dnech mizí. Není výjimkou ani velký puchýř, který vypadá dost nepříjemně a také hodně svědí.
Blechy představují přímé cizopasníky člověka a přenašeče chorob ze zvířat na člověka, proto se řadí mezi škůdce lidského zdraví.
Do blechy, která sála krev z infikované osoby či zvířete se dostávají původci nákaz z krve infikovaného. V bleše se potom rozmnožují nebo se dále vyvíjejí.
Při opětovném sání se původci choroby dostávají do přímo do ranky vzniklé nabodnutím kůže člověka nebo zvířete a odtud do krve a dále do celého těla napadaného.
Přenosový řetězec: zvíře --- blecha --- zvíře
zvíře --- blecha --- člověk
člověk --- blecha ---člověk
Někdy se nákaza šíří i výkaly blechy na kůži a mohou být vetřeny do ranky po bodnutí nebo do sliznice, většinou do spojivek(př. původce skvrnivky).
Původci těchto chorob kolují mezi krví zvířat, člověka a blechy.
Zcela prokázaný přenos blechou je u moru a krysí skvrnivky u ostatních chorob se pouze předpokládá (viz.tabulka).

.

Jiné druhy blech

Blecha morová (Xenopsylla cheopis)

Cizopasník různých druhů a subspencií krys, rozšířená zvláště v tropech a subtropech, odtud rozvlečená na lodních krysách a lidech do všech větších přístavů a měst ve světě. V Evropě i v severní části. Patří mezi nejnebezpečnější přenašeče chorob mezi hmyzem. Velmi snadno přechází na člověka.
Nemá na hlavě ani na pronotu hřebeny.Od blechy lidské se liší postavením hlavy a jejím počtem štětin, potom ještě jsou nepatrné detaily. Je menší a světlejší než je blecha lidská, barvy rezaté, samička měří 2-3 mm a sameček 1,5-2 mm. Dospělec průměrně žije 3 měsíce.

Blecha psí (Clenocephalides canis)

Jejím hlavním hostitelem je pes, ale často přechází i na člověka.
Od blechy lidské se liší tím, že na spodním okraji hlavy i na protonu má vyvinutý hřeben z většího počtu zubů(na hlavě 7-9 zubů, na protonu z 14-18 zubů). Velikostí i barvou se podobá bleše lidské.
Blecha psí se líhne převážně v pelechách a boudách psů. Průměrný život dospělce je 3-5 měsíců.

Blecha kočičí (Ctenocephalides felis)

Morfologicky je podobná bleše psí, od niž se odlišuje délkou dvou prvních zubů v hlavovém hřebenu. V Evropě je blecha koč. třetím nejčastějším cizopasníkem člověka z řádu blech. Nejčastěji jí nacházíme v pelechách koček, když mají koťata.

Blecha slepičí (Ceratophylus gallinae)

Cizopasník většiny našich volně žijících ptáků a drůbeže a hlavně slepic.
Nemá na hlavě hřeben, ale má ho pouze na protonu. Může napadat člověka.

Blecha písečná (Tunga penetrans)

Samička blechy písečné se zavrtá do kůže a způsobuje záněty (zvláště od kotníků dolu. Žila pouze v Již. Americe, ale v druhé pol. 19.stol. byla přivezena(na lodích) do Afriky kde se rychle rozšířila v tropických oblastech.
Je menší než blecha obecná, měří 1-1,2 mm. Má barvu tmavohnědou, velký čelní hrbol a nečleněná labiální makadla.
Místo, kde se blecha do kůže zavrtala ze začátku svědí, později se vněm bolest stupňuje a vzniká otok, zápal a ulcerace. Toto vede k infekcím a tetanu.

 

Jak jsem to s blechami udělal já :

Nedávno jsem byl 3x v Bulharsku na návštěvě a pokaždé jsem blechy chytil. Hrozné bylo, že nikdo z nich je neměl. Jen já. Dokonce mi říkali, že je to nějaká vyrážka z toho, že jsem tlustý (180/80).
No byl jsem z toho vzteklý, ale chápal jsem, že nikdo nechce přiznat, že bych ty mrchy chytil u nich. Ono je to prostě takové dost nepříjemné téma a nikdo o tom nemluví. No a to je právě chyba, protože pak se neví co s nimi, když je člověk chytne. Nikdo Vám neporadí. Nikdo ! A v obchodech či jinde, Vám namelou jen bludy, aby prodali ty svoje všechny možné preparáty. Mně to stálo skoro 2 tisíce. Používal jsem i všechny spreje, co jsem si pro jistotu vezl z Čech  a všechno, co mají v BG. Nezabralo ale nic. Dokonce jsem si to stříkal rovnou na tělo a pak i oblečení až bylo doslova mokré. Nastříkal jsem to i do postele a peřinu i prostěradlo. Dokonce jsem ze zoufalství ani nevyvětral a spal jsem v tom. Bál jsem se, že mne to sice v noci udusí, ale kdo blechy má, tak ví, že by to bylo jen vysvobození ......
No bylo to hrozné, už tam nejspíš nikdy nepojedu. Přivezl jsem si je i domu !!!

Nakonec jsem ale našel způsob, jak se jich svépomocí zbavit. Bylo to rychlé a hodně levné .

Tak dobrá tedy. V první řadě Vám děkuji za SMS.

No a hned v druhé řadě Vám řeknu, jak jsem to pořešil.

Takže tedy zádná deratizace. Nederatizoval jsem nic. A všechny ty přípravky na deratizaci, co jsou normálně v obchodě deratizovaly tak akorát moje nervy a peněženku !

Nejdříve jsem se musel dostat do fáze, kdy mi bylo už opravdu všechno jedno a pak už to šlo ráz na ráz.
3x denně jsem se vykoupal a pokaždé si vzal vyprané oblečení. To staré jsem buď hodil do kamen a nebo jsem je zase hned vypral. Pračka tedy jela 3 dny v kuse.
Co se týká postele, tak tu jsem také stále převlíkal a co šlo, tak jsem pral. Takže jsem stále pral své věci, sprchoval se a převlíkal postel.
To znamená, že jsem je zabil vodou. Větší věci, jako jsou boty, polštáře, bunda atd, jsem pral ve vaně. Musela být plná a ty věci jsem vždy pečlivě promačkal, aby tam nebyly žádné vzduchové bubliny, kde by mohly ty mrchy přežít. No a tam jsem to vždy pár hodin nechal.

Také jsem luxoval místa, kde se dalo. Pytlík ale hned zahodit někam daleko a nebo spálit v kamnech.
Bezva je i mít doma kočičku, dát jí ten přípravek (pipetku) za krk a ona také nějaké zabije ...

Podle mne tedy jediná zbraň je voda. Moc vody.
Vypadá to tedy jednoduše, ale budete z toho trochu dost unavení. Prát, prát, prát a mezitím luxovat. Na druhou stranu, ale možná hned 1. den tu mrchu dostanete.

Držím tedy palce ať se jich zbavíte také. Hodně štěstí a nešiďte to

Tak jsem zase byl v BG a zase jsem ty mrchy chytil ..... Jenže tentokrát jsem neměl pračku ..... Myslel jsem, že to nepřežiju .......
Nakonec jsem je ale zase zlikvidoval ..... A bez pračky ........
Tentokrát jsem jen luxoval ...... Luxoval jsem všechno, ale hlavně sebe ! Luxoval jsem se pod oblečením, postel, zem, vlasy, boty, ......... prostě všechno ...... Naštěstí to pomohlo také ....... a bez přípravků ........

Takže voda a lux !!!!   To jediná zabírá ............

Kazdy den i nekolikrat vyprat sve obleceni
Kazde rano vzprat povleceni
Neustale vysavat a to i sebe pod oblecenim!!

No, je to jen na Vás, jak se rozhodnete. Pokud se rozhodnete, že by jste se blech chtěli skutečně zbavit, tak Vám předem děkuji. Budu to brát jako malé poděkování za to, že jsem si dal tu práci a vylíčil Vám své zkušenosti.

.