Jazykolamy  

  

 

Nahoru
Pohádky
Audio pohádky MP3
Básničky
Hádanky
Jazykolamy
Rozpočítávadla
Pohádkové obrázky .....
Pohádkové bytosti
Informace o pohádkách
Na slovíčko .....
Vysvětlivky
Poděkování  
 

 

Jazykolamy

 
 • Anděla viděla anděla, an dělá děla.
   
 • Byly přiřčeny přiřčené ceny, z čeho chceš sčítat?
   
 • Čistý čistič s čistou čističkou čistili činčilový čepec.
   
 • Datel dutě zadutal nad dutou dutinou dubu.
   
 • Já rád játra, Ty rád játra.
   
 • Jedna chodba byla zaneřáděná, druhá byla znezaneřáděná a třetí byla nejznezaneřáděnější.
   
 • Jelen letěl jetelem. Letěl jelen jetelem? Jelen jetelem letěl.
   
 • Ještě štěstí, že se nesešli!
   
 • Karlíček, králičí král, s králicí Klárou na klavír hrál.
   
 • Kdyby si byla, Sibylo, chybila, nebyla by jsi Sibyla.
   
 • Klára Králová hrála na klavír.
   
 • Kmotře Petře, kmotře Petře, nepřepepři toho vepře. Jestli kmotře Petře vepře přepepříš, sám si kmotře Petře vepře sníš. Vem Petře pepře, opepři vepře, opepři, ale nepřepepři.
   
 • Kyklop koulí kouli od poklopu ku poklopu.
   
 • Mezi stromama má má máma malou zahrádku.
   
 • Na cvičišti čtyři svišti piští.
   
 • Na Prokopa promokne kdekterá kopa.
   
 • Náš táta má neolemovanou čepici. Olemujeme-li mu ji nebo neolemujeme-li mu ji.
   
 • Naše lomenice je ze všech lomenic ta nejlomenicovatější.
   
 • Naše okenice je ze všech okenic nejokenicovatější!
   
 • Naše posvíceníčko je ze všech posvíceníček to nejposvíceničkovatější posvíceníčko.
   
 • Nejkulaťoulinkatější.
   
 • Nejnekulaťoulinkovaťejší z nejnekulaťoulinkovaťejších.
   
 • Nejneobhospodařovávatelnějšími.
   
 • Nenaliju-li já, nalije Julia.
   
 • Nenaolejuje-li Julie koleje, naolejuje je Jan.
   
 • Neustelu-li si u Stely, ustelu si u stolu.
   
 • Neznepokojujte se meteorologickými proroctvími.
   
 • Pan kaplan v kapli plakal.
   
 • Pan Novák má vrabce v kapse.
   
 • Pane kováři, ptám se vás, přiletujete-li či nepřiletujete-li mi to?
   
 • Pět ptáčátek, pět pěnkavek ptáčátek.
   
 • Pět švestek, šest švestek.
   
 • Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr.
   
 • Petře, nepepři pepřem toho vepře.
   
 • Pinka linka, pinka linka, pánubohu do okýnka.
   
 • Ploužil se dlouze pouhou strouhou dlouhou.
   
 • Po poli se popel popelí.
   
 • Pokopete-li mi to pole nebo nepokopete-li mi to pole.
   
 • Polep plot plátnem.
   
 • Poslal posel posla pro slámu.
   
 • Prd krt skrz drn, zprv zhlt hrst zrn.
   
 • Prokop překop příkop.
   
 • Prut plul po proudu.
   
 • Prut plul rychle po proudu a v láhvi se lyricky perlil ricínový olej.
   
 • Před potokem pět kop konopí, za potokem pět kop konopí.
   
 • Přišel za mnou jeden Řek a ten mi řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.
   
 • Pštros s pštrosicí a s pštrosáčaty šli do pštrosáčárny.
   
 • Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, či nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora.
   
 • Rozprostovlasatila-li se dcera Semiramidina nebo nerozprostovlasatila-li se dcera Semiramidina.
   
 • Řapík řebříčku řízl Řinu do prstu.
   
 • Řehoř Řehořovic řeže řeřichu.
   
 • Řekni Lili, nalili-li liliputáni liliím vodu!
   
 • Řežu a žeru, řežeš a žereš, žerou a řežou, žeru a řežu, žereš a řežeš, řežou a žerou.
   
 • Sazeč dnes všecko nevysází!
   
 • Sčeš si vlasy z čela a osuš si šosy!
   
 • Strč prst skrz krk.
   
 • Strýc Šusta suší švestky: pět švestek, šest švestek, pět švestek, šest švestek...
   
 • Svišť sice svisle visel. Zasvištěl svišť, slyšel sysle.
   
 • Šla Prokopka pro Prokopa, pojď Prokope pojíst oukropa.
   
 • Tři sta třicet tři stříbrných křepelek přeletělo přes třista třicet tři stříbrných střech.
   
 • Tvrdíš, že sis přiskřípl prsty mezi dvířka skříně.
   
 • U poklopa klika klapla.
   
 • U Řezáčů řinčel řetěz při řezání řezanky.
   
 • Utlum tu hubu a kup tu kupu hub!
   
 • V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová.
   
 • V naší peci piští myši, v naší peci psíci spí.
   
 • Vlk strhl srně hrst srsti.
   
 • Zadrželo-li se to nebo nezadrželo-li se to?
   
 • Zalyžařil-li si zalyžařivší si lyžař, či nezalyžařila-li si nezalyžařivší si lyžařka.
   
 • Zaželezilo-li se železo, či nezaželezilo-li se železo.

   
 • Přemysl Řehořík

  Přemysl Řehořík řezbář byl,
  dřeváky ze dřeva tvořil.
  Při záři zářících zřítelnic,
  zřejmě se Jiřině kořil.

  Denně jí přinášel řeřichy,
  řeřavé jak záře v září,
  před arkýř přistavil řebříky,
  přál se hřát při její tváři.

  Když záře stříbřila přes střechy,
  Přemysl na řebři dřepěl,
  překrásné zahořklé říkanky
  Jiřině v arkýři přepěl.

  Přitom však příšerně vykřikl,
  zřítil se z arkýře stříšky.
  Jiřina, neřád, mu s řehotem
  přeřízla v řebříku příčky.

  Přemysl hořce se rozřehtal,
  příkoří přece však přežil,
  Jiřině pomstu přísahal,
  přímo ji příšerně střežil.

  Při bouři, přes římsu přístřeším,
  napříč se v předpokoj přikrad,
  s třeskotem dvéře roztříštil,
  přihořkle zařval třikrát.

  Dovnitř střemhlav se přiřítil -
  sveřepé zvíře zřel-lis? -
  Jiřinu vytřepal z arkýře,
  Řehoři chřtán břitbou přeříz!

  Řebřík se roztříštil v příkopu
  třináct střevíců zšíři,
  Jiřina mřela jak křepelka,
  když křídly třepe a víří.

  Vystřízlivělý Přemysl
  vyřezal přeumný kříž,
  Jiřinu pohřbiv přeslavně,
  přibil jej hřeby na mříž.

  Převelmi třás se představou,
  že umře v hříchu a do řad
  lotříků v předpeklí se zařadí,
  přikován řvát bude pořád.

  Přehorlivý přec křesťan byl.
  By smířil hříchů svých řadu,
  přepásal řízu řemenem,
  umřel co řeholník v řádu.

  Přemýšlejte, ó přátelé,
  o přemíře křivd z hoře.
  Nepřepínejte příchylnost
  k přeneřádné potvoře!

  Střezte se přát si překročit
  přísloví, že měřit třikrát
  třeba, než řezati příslušno!
  Příšerný-ť Přemyslův případ!

   

  

 

 
   

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace